ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 
 
Μπαίνοντας σε αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω.

1. Το υλικό σε αυτό το site έχει σχεδιαστεί για και μπορούν να χρησιμοποιηθεί μόνο για μη εμπορική προσωπική χρήση. Κατά την εξέταση της εν λόγω άδειας, εσείς συμφωνείτε ότι κάθε αντίγραφο αυτής της ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε υλικό από αυτό τον ιστότοπο, το οποίο μπορείτε να κάνετε πρέπει να διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας που περιέχονται στο παρόν.
Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υλικών μπορεί να υποβάλει τον θεατή σε κυρώσεις ή αποζημιώσεις, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές που σχετίζονται με την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εμπορικά σήματα, προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων δημοσιότητας.
 
2. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που βρίσκονται σε αυτό τον ιστότοπο είναι καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα σήματα της Rowenta και των θυγατρικών της. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτό τον ιστότοπο θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σήματος χωρίς γραπτή άδεια από τον ιδιοκτήτη του σήματος.
 
3. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΙΝΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.
 
4. Η Rowenta δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών. Η Rowenta δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο, ή ενημερώσεις ή διορθώσεις σχετικά με τον ιστότοπο
 
5. Η Rowenta διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, σε πληροφορίες, υλικό, εξοπλισμό, προδιαγραφές, μοντέλα και διαθεσιμότητα.
 
6. Η Rowenta ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 'Η ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
 
7. Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν συντηρούνται από τη Rowenta. Η Rowenta δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδες, και η σύνδεση δεν υπονοεί την επικύρωση από τη Rowenta των εν λόγω χώρων. Η Rowenta δεν έχει κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε συνέπεια μπορεί να προκύψει από σας που χρησιμοποιείται την συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε θεατή απαντήσει με πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ανάδρασης, όπως ερωτήματα, σχόλια και προτάσεις, οι πληροφορίες αυτές θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές. Η Rowenta δεν θα έχει καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες και θα είναι ελεύθερη να αναπαράγει, χρησιμοποιήσει, να αποκαλύψει και να διανέμει τις πληροφορίες σε άλλους χωρίς περιορισμό. Περαιτέρω, η Rowenta είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων στην ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία προϊόντων που ενσωματώνουν τις πληροφορίες αυτές.
 
Σας ενημερώνουμε ότι το απόρρητο της αλληλογραφίας που μεταδίδετε μέσω του Διαδικτύου δεν είναι εγγυημένο. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται προορίζονται αποκλειστικά για την Groupe SEB και των θυγατρικών της. Έχετε το δικαίωμα στην πρόσβαση και τη διόρθωση των εν λόγω πληροφοριών από Groupe Seb Γαλλία. (νόμος «Προστασία δεδομένων» 78-17 της 6 Ιανουαρίου 1978 και 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004.