Δήλωση Ιδιωτικότητας
Τα δεδομένα που οικειοθελώς χορηγείτε αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με μοναδικό σκοπό την διαχείριση ερωτήματος ή αιτήματος για πληροφορίες που υποβάλλετε. Η SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ είναι o Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ είναι υπεύθυνη μόνο για την επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με τους προπεριγραφέντες σκοπούς και θα τηρεί τα χορηγούμενα δεδομένα για τρία έτη από την υποβολή του αιτήματός σας ή την τελευταία επικοινωνία σας με αυτήν. Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της πολιτικής ιδιωτικότητας εδώ (Πολιτική ιδιωτικότητας) και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με το privacy.gr@groupeseb.com.