Σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2020

Προοίμιο

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης παρέχουν πληροφορίες για τους κανόνες που εφαρμόζονται στη χρήση των ιστοσελίδων και των εφαρμογών που δημοσιοποιούν οι εταιρείες του Ομίλου SEB, και τους κανόνες που εφαρμόζονται στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο όρος Όμιλος SEB σημαίνει όλες οι εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στην εταιρεία SEB SA, που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Λυών υπό τον αριθμό 300 349 636, η οποία έχει την καταστατική της έδρα στην Οδό Moulin Carron 112, Campus SEB, 69130 Ecully, Γαλλία.

Προκειμένου να καθορίσετε με ακρίβεια τις οντότητες του Ομίλου SEB που είναι υπεύθυνες για την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, προτείνουμε να συμβουλευτείτε Νομική Ενημέρωση που είναι διαθέσιμη σε αυτή την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή.

Οι εταιρείες του Ομίλου SEB έχουν στην κατοχή τους πολλές εμπορικές επωνυμίες, ειδικότερα TEFAL (ή T-FAL ανάλογα με την χώρα), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο SEB και τις εμπορικές επωνυμίες του, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.groupeseb.com.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης μπορούν να συμπληρωθούν από Ειδικές Προϋποθέσεις συγκεκριμένες για τις διαφορετικές Ιστοσελίδες / Εφαρμογές.

Γλωσσάριο

Σε τι αναφέρονται οι αναγνωρισμένοι όροι;

Εφαρμογή
Σημαίνει, όπου εφαρμόζεται, η παρούσα εφαρμογή κινητού, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων εφαρμογών στα συνδεδεμένα προϊόντα μας.

Αξιολόγηση
Σημαίνει οι αξιολογήσεις που καταχωρείτε για τα προϊόντα μας, και τα σχετικά βίντεο και φωτογραφίες, που προσθέτετε στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή όταν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη, και που είναι ορατές από όλους τους χρήστες.

Ο&Π Χρήσης
Σημαίνει οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης που διέπουν τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής.

Ο&Π Πώλησης
Σημαίνει, όπου εφαρμόζεται, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης αγαθών και/ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα σε αυτή την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή.

Σχόλιο(-α)
Σημαίνει κάθε μήνυμα, κείμενο, βίντεο, φωτογραφία που προσθέτετε στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή, με εξαίρεση τις Αξιολογήσεις, ορατά από όλους τους χρήστες.

Περιεχόμενο
Σημαίνει όλα τα αρχεία ήχου και βίντεο, εικόνες, κείμενα, πληροφορίες, βάσεις δεδομένων, ιδέες για εμπορικές επωνυμίες, λογότυπα, τεχνικές και γραφικές λύσεις, εμφάνιση, δομή και κάθε χαρακτηριστικό είτε προστατεύεται είτε όχι από κάποιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή από ισχύουσες ή μελλοντικές νομικές διατάξεις, τις οποίες τοποθετούμε στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή και/ή καθιστούμε διαθέσιμες σε εσάς στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή.

Cookies
Σημαίνει αρχεία κειμένου ικανά να σας ταυτοποιούν ως πελάτη και να αποθηκεύουν τις προσωπικές σας προτιμήσεις (για παράδειγμα τις επιλογές σας για τη γλώσσα) και πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη σας στις Ιστοσελίδες / Εφαρμογές μας (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων περιήγησης). Αυτός ο όρος περιλαμβάνει τα cookies και άλλα εργαλεία εντοπισμού.

Δεδομένα
Σημαίνει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής, δηλαδή τις πληροφορίες που σας ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα.

Εμπορικό(-ά) Σήμα(-τα)
Σημαίνει τις εμπορικές επωνυμίες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και κάθε άλλα ονόματα που ανήκουν στις εταιρείες του Ομίλου SEB.

Εμείς, μας, εμάς
Σημαίνει η εταιρεία ή οι εταιρείες του Ομίλου SEB που ταυτοποιούνται στην Νομική Ενημέρωση της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής.

Υπηρεσία(-ες)
Ατομικά ή συλλογικά σημαίνει κάθε υπηρεσία και όλες οι λειτουργίες σχετικά με αυτή που προσφέρουμε στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή δωρεάν ή έναντι πληρωμής.

Ιστοσελίδα
Σημαίνει, όπου εφαρμόζεται, αυτή η ιστοσελίδα.

Εσείς, σας
Σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση, περιηγείται ή επισκέπτεται την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή, για σκοπό επαγγελματικό ή μη.

Οι δυνατότητες που προσφέρει η Ιστοσελίδα / Εφαρμογή

Αποδοχή και τροποποίηση των Ο&Π Χρήσης

Αποκτώντας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Ο&Π Χρήσης και όλες τις άλλες προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν ή αναφέρονται από αυτό και που ισχύουν την ημέρα της πρόσβασης.

Εάν αρνείστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις ή τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στους Ο&Π Χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή. Μπορούμε να τροποποιήσουμε εν όλω ή εν μέρει την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή, τις Υπηρεσίες και/ή τους Ο&Π Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή.

Οι Υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στις Ιστοσελίδες και Εφαρμογές μας είναι για άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω. Δεν συλλέγουμε ή χρησιμοποιούμε Δεδομένα που στέλνονται από ανήλικο.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή;

Σας παρέχουμε ένα μη- αποκλειστικό, μη- μεταβιβάσιμο, μη- εκχωρίσιμο δικαίωμα χρήσης του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής μόνο για τον σκοπό της χρήσης της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής σύμφωνα με τους Ο&Π Χρήσης.

Γενικά, αναλαμβάνετε να συμμορφώνεστε με τους Ο&Π Χρήσης και τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους ακόλουθους κανόνες:

 • Να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή με ειλικρινείς προθέσεις και σύμφωνα με τους σκοπούς της,
 • Να μην αντιγράφετε εν όλω ή εν μέρει την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή, να μην την αναπαράγετε, να μην την πωλείτε, να μην την καθιστάτε διαθέσιμη με άδεια, να μην την διανέμετε, να μην την εκχωρείτε, να μην την τροποποιείτε, να μην την προσαρμόζετε, να μην την μεταφράζετε, να μην παράγετε παράγωγες εργασίες από αυτή, να μην την αποσυνθέτετε, να μην την υποβάλλετε σε λειτουργίες αντίστροφης μηχανικής, να μην την αποσυναρμολογείτε ή να μην προσπαθείτε να εντοπίσετε τον πηγαίο κώδικά της,
 • Να μην παρακάμπτετε ή διακινδυνεύετε τους κανόνες ασφάλειας ή χρήσης για το Περιεχόμενο που παρέχεται, χρησιμοποιείται ή εφαρμόζεται από μια λειτουργία της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής,
 • Να μην χρησιμοποιείτε ιό, ρομπότ, λογισμικό ή σύστημα τύπου υπορουτίνας για να επεμβαίνετε ή να προσπαθείτε να επεμβαίνετε στην λειτουργία της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής ή στη χρήση της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής από οποιοδήποτε άλλο άτομο,
 • Να μην δημοσιεύετε ή εισάγετε ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή,
 • Να μην υποθέτετε την ταυτότητα ενός άλλου ατόμου,
 • Να μη συλλέγετε πληροφορίες από άλλους χρήστες για να τις χρησιμοποιήσετε προκειμένου να στείλετε εμπορικές ή ισοδύναμες προσφορές, ή για να τους συμπεριλάβετε σε μια υπηρεσία καταλόγου.

Σε σχέση με το γράψιμο και την δημοσίευση των Σχολίων και/ή των Αξιολογήσεων, συμφωνείτε να:

 • Είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους άλλους χρήστες ανά πάσα στιγμή,
 • Μην δημοσιεύετε Σχόλια και/ή Αξιολογήσεις που βλάπτουν τα δικαιώματα τρίτων μερών ή τα δικαιώματά μας, ιδίως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • Μην δημοσιεύετε οποιαδήποτε Σχόλια και/ή Αξιολογήσεις που μπορεί να θεωρηθούν ως υποκίνηση ή διάπραξη εγκλημάτων και αδικημάτων, διάδοση βίαιων, προσβλητικών, βλαπτικών, υποτιμητικών, δυσφημιστικών, ρατσιστικών ή ρεβιζιονιστικών μηνυμάτων, μηνυμάτων που συγχωρούν εγκλήματα πολέμου, που σχετίζονται με την πώληση κάποιου παράνομου αντικειμένου και/ή υπηρεσίας, που συγχωρούν την τρομοκρατία, που προτρέπουν σε ανθρωποκτονία ή υποκινούν αυτοκτονία, που είναι πορνογραφικής ή παιδοφιλικής φύσης, που βλάπτουν την ασφάλεια ή την ακεραιότητα ενός Κράτους ή εδάφους, οποιουδήποτε είδους, χωρίς αυτός ο κατάλογος να είναι περιοριστικός,
 • Μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή για σκοπούς διαφήμισης της δικής σας ιστοσελίδας / προσωπικής εφαρμογής ή για να μεταδίδετε μη ζητηθέντα εμπορικά μηνύματα (“spam”).

Δημοσίευση Σχολίων και/ή Αξιολογήσεων

Μπορείτε να προσθέτετε ένα Σχόλιο και/ή μια Αξιολόγηση στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα Σχόλια και/ή τις Αξιολογήσεις και τις πληροφορίες που στέλνετε στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή μπορεί να τις δουν άλλοι χρήστες.

Η δημοσίευση των Σχολίων και/ή των Αξιολογήσεων πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους του ισχύοντος Χάρτη Συντονισμού, στον οποίο πρέπει να αναφέρεστε.

Οποιοδήποτε Σχόλιο ή Αξιολόγηση δεν συμμορφώνεται με τους Ο&Π Χρήσης θα διαγράφεται από τον συντονιστή μας χωρίς προειδοποίηση, χωρίς πληροφόρηση ή αναζήτηση άδειας από τον δημιουργό του.

Δεν ευθυνόμαστε ωστόσο για Σχόλια και/ή Αξιολογήσεις που καθίστανται διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή, και δεν δίνουμε καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με τα Σχόλια και/ή τις Αξιολογήσεις.

Σε ποιον ανήκει το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα /εφαρμογή;

Περιεχόμενο

Τα δικαιώματά μας

Το Περιεχόμενο που περιλαμβάνει η Ιστοσελίδα / Εφαρμογή και τα σχετικά δικαιώματα ανήκουν στον Όμιλο SEB συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικώς, των Εμπορικών Σημάτων, των σχεδίων, των εμφανίσεων, της δομής, των ιδεών, των τεχνικών και γραφικών λύσεων, των σχεδίων, των βάσεων δεδομένων, των λογισμικών και των πηγαίων κωδίκων τους, και της διευθέτησης και του σχεδιασμού αυτών των χαρακτηριστικών, που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες, και/ή σχηματίζουν τη βάση της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής και των Υπηρεσιών, και/ή μεταφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής και των Υπηρεσιών, και/ή καθίστανται διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής και των Υπηρεσιών.

Κάθε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσιοποίηση, διαβίβαση, κακή αναπαράσταση, ενσωμάτωση σε άλλη ιστοσελίδα, εμπορική εκμετάλλευση, και/ή ολική ή μερική επαναχρησιμοποίηση της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής και/ή του Περιεχομένου, με οποιαδήποτε διαδικασία, και με οποιοδήποτε μέσο, απαγορεύεται αυστηρά και θα μπορούσε να αποτελέσει πράξη παραβίασης που τιμωρείται από τον Γαλλικό Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή από οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

Σχόλια και Αξιολογήσεις

Τα δικαιώματά σας

Τα Σχόλια και οι Αξιολογήσεις σας είναι και παραμένουν ιδιοκτησία σας.

Εγγυάστε ότι διατηρείτε όλα τα δικαιώματά σας πάνω στα Σχόλια και τις Αξιολογήσεις σας και, ιδίως, ότι δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων μερών.

Σας ενημερώνουμε ότι τα Σχόλια και οι Αξιολογήσεις που υποβάλλετε στο δίκτυο θα ενσωματωθούν στην βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής την οποία διαχειριζόμαστε εμείς.

Τα δικαιώματά μας

Μας παραχωρείτε τα ακόλουθα μη- αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα επί των Σχολίων και των Αξιολογήσεών σας:

 • Το δικαίωμα να αναπαράγουμε, τροποποιούμε, προσαρμόζουμε, αναπαριστούμε και μεταφράζουμε όλα ή μέρος των Σχολίων και των Αξιολογήσεων σε κάθε υπάρχον ή μελλοντικό μέσω καταγραφής, και ειδικά σε κάθε εξυπηρετητή (server) ή σκληρό δίσκο, σε οποιαδήποτε μορφή και χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε διαδικασία ή τεχνολογία, γνωστή ή άγνωστη τη συγκεκριμένη ημερομηνία, και με κάθε μέσο επικοινωνίας, ιδίως το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων τρίτων μερών, του Ενδοδικτύου, της έντυπης μορφής ή των έντυπων μέσων,
 • Το δικαίωμα να χορηγούμε, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, υποάδειες για τα δικαιώματα που παραχωρούνται μέσω της παραπάνω άδειας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος της επιλογής μας, για τις λειτουργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Αυτά τα δικαιώματα μας παραχωρούνται για κάθε εμπορικό και μη εμπορικό σκοπό, για όλη τη διάρκεια των εφαρμοστέων πνευματικών δικαιωμάτων, σήμερα και στο μέλλον και έχουν εφαρμογή παγκοσμίως.

Για παράδειγμα, Σχόλια και Αξιολογήσεις που γράφονται στις Ιστοσελίδες / Εφαρμογές μας μπορούν να αναπαραχθούν με το ψευδώνυμό σας σε Ιστοσελίδες τρίτων μερών, για την προώθηση των προϊόντων μας.

Ευθύνη

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες;

Η Ιστοσελίδα / Εφαρμογή μπορεί να δίνει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες και/ή εφαρμογές μέσω υπερσυνδέσμων. Δεν διαχειριζόμαστε αυτές τις ιστοσελίδες και εφαρμογές και δεν μπορούμε να ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτών.

Δεν μπορούμε επομένως να θεωρηθούμε υπεύθυνοι σε καμία περίπτωση για:

 • Το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές τις εφαρμογές και/ή ιστοσελίδες τρίτων μερών, ή
 • Την συλλογή και μεταφορά δεδομένων, εγκατάσταση cookies ή κάθε άλλη διαδικασία με τους ίδιους σκοπούς, που διενεργείται από αυτές τις ιστοσελίδες και εφαρμογές, ή
 • Προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε σχετικά με την ασφάλεια και των ακεραιότητα των δεδομένων, των συσκευών και των λογισμικών, και κάθε συνέπεια ή απώλεια που μπορεί να προκύψει από την χρήση αυτών των εφαρμογών και/ή ιστοσελίδων τρίτων μερών.

Η χρήση από εσάς αυτών των εφαρμογών και/ή ιστοσελίδων τρίτων μερών μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις τους οποίους δεν ελέγχουμε. Επομένως, η χρήση ιστοσελίδων και/ή εφαρμογών τρίτων μερών γίνεται με δικό σας κίνδυνο.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή;

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η Ιστοσελίδα / Εφαρμογή δεν έχει παρατυπίες, λάθη ή σφάλματα (bugs), ούτε ότι αυτά μπορούν να διορθωθούν, ούτε ότι η Ιστοσελίδα / Εφαρμογή θα δουλεύει χωρίς διακοπή ή κατάρρευση, ούτε ότι είναι συμβατή με όλους τους τύπους συσκευών. Επομένως, για να ελέγξετε ότι η Εφαρμογή είναι συμβατή με την κινητή συσκευή σας, σας προτείνουμε να ελέγξετε την λίστα συμβατότητας που είναι διαθέσιμη στο φύλλο πληροφοριών του προϊόντος στην Ιστοσελίδα.

Η Ιστοσελίδα / Εφαρμογή λειτουργεί στο Διαδίκτυο και σε κινητά δίκτυα, τα οποία είναι εκτός του ελέγχου μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής ή για οποιαδήποτε δυσκολία ή αποτυχία μεταφόρτωσης ή πρόσβασης στο Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες.

Η Υπηρεσία μπορεί να μην είναι προσβάσιμη κατά τη διάρκεια περιόδων συντήρησης, ενημερώσεων ή τροποποιήσεων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για διακεκομμένη πρόσβαση στην Υπηρεσία ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας συντήρησης, ενημέρωσης ή τροποποίησης στο σύνολο ή σε μέρος της Υπηρεσίας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε, τερματίζουμε, αναστέλλουμε ή διακόπτουμε σε οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση μας, την πρόσβαση σε όλη ή μέρος της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι εάν η Ιστοσελίδα / Εφαρμογή είναι μη διαθέσιμη. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόπτουμε προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή, ειδικά εάν η δραστηριότητα σχετικά με την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή σταματήσει να διατίθεται στο εμπόριο, ή στην περίπτωση συλλογικών πτωχευτικών διαδικασιών.

Σε περίπτωση που θεωρηθούμε υπεύθυνοι για μια απώλεια που δεν προβλέπεται στους Ο&Π Χρήσης, η ευθύνη μας θα περιορίζεται αποκλειστικά στις ορισμένες, πραγματικές, άμεσες απώλειες.

Πολιτική ιδιωτικότητος

Η Προστασία των Δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, σας προσκαλούμε να διαβάσετε τους ακόλουθους κανόνες προσεκτικά και να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση στο: privacy@groupeseb.com.

Ο τρόπος με τον οποίο τα Δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το εάν συλλέγονται μέσω μιας Ιστοσελίδας / Εφαρμογής. Για να πληροφορηθείτε για τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων σας για την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, παρακαλούμε να αναφερθείτε στην Νομική Ενημέρωση.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

Ανάλογα με την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, συλλέγουμε διαφορετικούς τύπους Δεδομένων που σχετίζονται με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Τύπος Δεδομένων   Εικονόγραμμα
Δεδομένα Ταυτοποίησης (π.χ. επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Πληροφορίες σχετικά με το νοικοκυριό σας (π.χ. αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό, αριθμός παιδιών, οικογενειακή κατάσταση
Δεδομένα σύνδεσης, cookies, τεχνικά δεδομένα
Ανωνυμοποιημένα δεδομένα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογές σχετικές με τη μαγειρική (Actifry, Cookeo / Cook4Me, Companion / Prep&Cook, Smart&Tasty, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte Smart, Cake Factory, Steam’up)

Βάσεις για την επεξεργασία Σχετικό εικονόγραμμα
Δεδομένα Ταυτοποίησης (π.χ. επώνυμο, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου)  
Πληροφορίες σχετικά με το νοικοκυριό σας (π.χ. αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό, αριθμός παιδιών, οικογενειακή κατάσταση
Πληροφορίες σχετικά με τις διατροφικές σας προτιμήσεις
Δεδομένα σύνδεσης, cookies, τεχνικά δεδομένα
Ανωνυμοποιημένα δεδομένα

Εφαρμογές σχετικά με τα οικιακά προϊόντα (My Smart Force, Pure Air)

Βάσεις για την επεξεργασία Σχετικό εικονόγραμμα
Δεδομένα Ταυτοποίησης (π.χ. επώνυμο, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου)  
Πληροφορίες σχετικά με το νοικοκυριό σας (π.χ. αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό, αριθμός παιδιών, οικογενειακή κατάσταση
Δεδομένα σύνδεσης, cookies, τεχνικά δεδομένα
Ανωνυμοποιημένα δεδομένα
Δεδομένα γεωεντοπισμού (μόνο για την εφαρμογή Pure Air)

Εφαρμογές σχετικές με την προσωπική φροντίδα (Body Partner)

Βάσεις για την επεξεργασία Σχετικό εικονόγραμμα
Δεδομένα Ταυτοποίησης (π.χ. επώνυμο, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου)  
Πληροφορίες σχετικά με το νοικοκυριό σας (π.χ. αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό, αριθμός παιδιών, οικογενειακή κατάσταση
Δεδομένα σύνδεσης, cookies, τεχνικά δεδομένα
Δεδομένα φυσικής κατάστασης (ύψος, βάρος, σωματικές μετρήσεις)
Ανωνυμοποιημένα δεδομένα

Είναι αυτά τα Δεδομένα υποχρεωτικά;

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή χωρίς να ταυτοποιείστε ή χωρίς να μας στέλνετε Δεδομένα. Ωστόσο, κάποιες Υπηρεσίες ή λειτουργίες είναι προσβάσιμες μόνο σε χρήστες με λογαριασμό. Επιπλέον, κάποια από αυτά τα Δεδομένα είναι υποχρεωτικά προκειμένου να πληρούνται νομικές ή συμβατικές προϋποθέσεις. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Βάσεις για την επεξεργασία Σχετικό εικονόγραμμα
Δίνετε ελεύθερα την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας  
Χρειάζεται να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για να πληρούμε τις συμβατικές μας δεσμεύσεις
Ο νόμος απαιτεί τη συλλογή αυτών των Δεδομένων από εμάς
Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας βάσει των εννόμων συμφερόντων μας προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς τις Υπηρεσίες μας

Τα Υποχρεωτικά Δεδομένα σημειώνονται ως τέτοια όταν συλλέγονται. Τα υπόλοιπα δεδομένα είναι προαιρετικά.

Εάν δεν συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά Δεδομένα, δεν θα είναι δυνατό

να έχετε πρόσβαση σε όλες ή σε μέρος των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής,
να παραλαμβάνετε τα προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που παρέχουμε.
Επιπλέον, όταν συνδέεστε στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή μέσω λύσης που παρέχεται από τρίτο μέρος, ιδίως μέσω ενός κοινωνικού δικτύου, μας εξουσιοδοτείτε, σύμφωνα με τους Ο&Π Χρήσης, να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα για τα οποία έχετε επιτρέψει την δημόσια κοινοποίηση μέσω των παραμέτρων της εν λόγω λύσης που παρέχεται από τρίτο μέρος. Μπορούμε επομένως να χρησιμοποιούμε αυτά τα Δεδομένα για να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε άμεσα από εσάς.

Σκοποί Δεδομένα που συλλέγονται Βάσεις της επεξεργασίας
Για να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό χρήστη σας και την σύνδεσή σας, εάν έχετε ήδη λογαριασμό σε μία άλλη Ιστοσελίδα / Εφαρμογή της συγκεκριμένης εμπορικής επωνυμίας ή μιας άλλης εμπορικής επωνυμίας του Ομίλου SEB.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα στον ενιαίο λογαριασμό.
Για να χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειές σας, τα ήθη σας και την συμπεριφορά σας για να σας στέλνουμε προσωποποιημένες πληροφορίες και προσφορές, σεβόμενοι τις επιλογές σας σε αυτό το θέμα.
Για να σας δίνουμε πληροφορίες ή να παρέχουμε μια κατάλληλη για την τοποθεσία σας υπηρεσία.
Για να απαντάμε στις αναζητήσεις σας και τα αιτήματα πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πουλάμε, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ηλεκτρονικού μας εργαλείου συζήτησης.
Για να διαχειριζόμαστε όλες τις παραγγελίες σας που γίνονται στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή μας και ιδιαίτερα για να αποστέλλουμε και να εντοπίζουμε τα παραγγελθέντα προϊόντα, να τυπώνουμε τιμολόγια και να επεξεργαζόμαστε τυχόν παράπονα.
Για να σας παρέχουμε προσωποποιημένο περιεχόμενο και προσφορές στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή που είναι πιθανό να σας ενδιαφέρουν, βάσει των εγκατεστημένων Cookies. Μπορείτε να διαχειρίζεστε την εγκατάσταση καθενός από αυτά τα Cookies οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται σε κάθε σελίδα της Ιστοσελίδας / στο μενού της Εφαρμογής.
Για να σας επιτρέπουμε να συμμετέχετε εθελοντικά στα ερωτηματολόγια, στις έρευνες ή τις δοκιμές που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Για να σας επιτρέπουμε να συμμετέχετε εθελοντικά σε παιχνίδια ή κουίζ ή να δέχεστε προσφορές αποζημίωσης και δωρεών στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή.
Για να αντιλαμβανόμαστε τις χρήσεις που πραγματοποιούνται από τις Ιστοσελίδες / Εφαρμογές και να βελτιώνουμε την λειτουργία τους χρησιμοποιώντας cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ δείτε την Ενότητα σχετικά με τα Cookies.
Για να πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς και να αναλύουμε τις τάσεις προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν είναι σε μορφή που μπορεί να μας επιτρέψει να σας ταυτοποιούμε ατομικά. Αυτές οι πληροφορίες θα υφίστανται επεξεργασία σε συγκεντρωτική μορφή, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε ατομικά χρήστες, και μπορούν να συνδυαστούν με άλλα συγκεντρωτικά δεδομένα που συνδέονται με άλλους χρήστες, και με δεδομένα που συλλέγονται από άλλες οντότητες μέσα στον Όμιλό μας.
Για να διαχειριζόμαστε την εγγραφή σας σε μια λίστα αποστολής μηνυμάτων (ενημερωτικού δελτίου).
Για να σας επιτρέπουμε να μοιράζεστε πληροφορίες από τις Ιστοσελίδες / Εφαρμογές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα κοινωνικά δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες κοινοποίησης στα κοινωνικά δίκτυα, παρακαλούμε να δείτε την ενότητα σχετικά με τα Cookies.
Για να σας επιτρέπουμε να αφήνετε ένα Σχόλιο ή μια Αξιολόγηση στις Ιστοσελίδες / Εφαρμογές μας.

 

Τι είναι ο ενιαίος λογαριασμός;

Σας παρέχουμε μια μοναδική, απλοποιημένη εμπειρία χρήστη.

Έτσι, όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό χρήστη σε μια Ιστοσελίδα ή Εφαρμογή που ανήκει σε μια από τις εμπορικές επωνυμίες του Ομίλου SEB, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ίδιο λογαριασμό για να συνδέεστε σε μια άλλη Ιστοσελίδα ή μια άλλη Εφαρμογή της ίδιας εμπορικής επωνυμίας ή μιας άλλης εμπορικής επωνυμίας του Ομίλου SEB.

Ομοίως, όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό σε μια Ιστοσελίδα ή Εφαρμογή του Ομίλου SEB για πρώτη φορά, μπορούμε να συλλέγουμε τα Δεδομένα που μας έχετε στείλει πριν δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, ώστε να μπορούμε να τον ολοκληρώσουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε δώσει τα Δεδομένα σας όταν καλέσατε την Εξυπηρέτηση Καταναλωτή, να μας έχετε στείλει τα Δεδομένα όταν συμμετείχατε σε καμπάνια εκπτώσεων, ή όταν εγγραφήκατε για ένα ενημερωτικό δελτίο από μια από τις εμπορικές επωνυμίες του Ομίλου SEB.

Αυτό διευκολύνει την εγγραφή σας, καθώς δεν χρειάζεται να επανακαταχωρήσετε τις πληροφορίες που μας έχετε ήδη δώσει.

Ο ενιαίος λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση των Δεδομένων σας, για να μας πείτε τις επιλογές και προτιμήσεις σας σχετικά με την προώθηση, κλπ. σε μία τοποθεσία, δηλαδή στην σελίδα πελάτη, για όλες τις εμπορικές επωνυμίες των οποίων αναγνωρίζεστε ως χρήστης.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα μου;

Μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας μόνο όταν αυτό είναι αυστηρά απαραίτητο και μόνο με τα ακόλουθα τρίτα μέρη:

 • τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, μόνο αν έχετε συμφωνήσει σε αυτό,
 • τους προμηθευτές μας, για να πραγματοποιούν τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς ή για να πραγματοποιούν μια εργασία για λογαριασμό μας (συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης πωλήσεων, της διαφήμισης, της έρευνας αγοράς ή των υπηρεσιών πελατών, και της διαχείρισης λογαριασμών, της προμήθειας προϊόντων ή υπηρεσιών τώρα ή στο μέλλον, ή των κληρώσεων δώρων, διαγωνισμών ή προωθήσεων);
 • τους πάροχους υπηρεσιών μας για την διαχείριση των Αξιολογήσεων. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που στέλνετε όταν υποβάλλετε μια Αναθεώρηση;
 • τον αγοραστή της εταιρείας μας σε περίπτωση εξαγοράς,
 • κάποιο τρίτο μέρος όταν προβλέπεται ή επιτρέπεται από το νόμο, ή μια ισχύουσα νομοθετική πρόβλεψη, διαταγή δικαστηρίου ή κανονισμό, ή εάν μια τέτοια αποκάλυψη είναι αναγκαία ως μέρος μιας έρευνας ή διαδικασίας, εντός των εθνικών εδαφών ή σε μία άλλη χώρα

Τέλος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου (ειδικά με το Άρθρο 6(1) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και την αιτιολογική σκέψη 48 του ίδιου Κανονισμού), μπορούμε να μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας με εταιρείες του Ομίλου για εσωτερικούς σκοπούς διοίκησης.

Εάν μια μεταφορά όπως περιγράφεται παραπάνω πραγματοποιείται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εφαρμόσουμε μέτρα για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας με τον κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ομοίως, εάν βρίσκεστε εκτός της ΕΕ, τα Δεδομένα σας θα μεταφερθούν εντός της ΕΕ όπου θα υποστούν επεξεργασία σύμφωνα με τις νομικές προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Για πόσο χρόνο διατηρείτε τα Δεδομένα μου;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για την διάρκεια της εμπορικής μας σχέσης και για τόσο χρόνο όσο είναι απαραίτητος ώστε να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες Ο&Π Χρήσης. Πέραν αυτής της περιόδου, θα διατηρούμε τα Δεδομένα σας μόνο για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές ή κανονιστικές μας υποχρεώσεις, ή για να μπορούμε να θεμελιώσουμε απόδειξη ενός δικαιώματος ή μιας σύμβασης.

Τα δικαιώματά μου επί των δεδομένων μου

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμου, σας εγγυόμαστε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση σε όλα ή σε μέρος των Δεδομένων σας.

Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε όλα ή μέρος των Δεδομένων σας που μπορεί να είναι ανακριβή ή μη επικαιροποιημένα.

Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα ή μέρος των Δεδομένων σας, ιδίως εάν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για του οποίους συλλέχθηκαν, ή εάν ανακαλείτε στην συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων σας για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε. Ωστόσο, σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι ανεξαρτήτως αιτήματός σας, μπορεί να πρέπει να συνεχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας εάν υπάρχουν νόμιμοι ή επιτακτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την επεξεργασία τους, ή προκειμένου να θεμελιώσουμε, ασκήσουμε ή υπερασπιστούμε νόμιμα δικαιώματα.

Δικαίωμα περιορισμού

Μπορείτε να ζητήσετε τα δεδομένα σας να υφίστανται επεξεργασία με περιορισμένο τρόπο (όχι επεξεργασία, μόνο αποθήκευση) στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) για την περίοδο που απαιτείται για να ελεγχθεί η ακρίβεια των Δεδομένων σας μετά από μια αμφισβήτηση της ακρίβειας των Δεδομένων σας από εσάς,
2) εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε περιορισμένη χρήση των Δεδομένων αντί για διαγραφή,
3) εάν δεν χρειάζεται να επεξεργαζόμαστε πλέον τα Δεδομένα σας αλλά εσείς εξακολουθείτε να χρειάζεστε αυτά τα Δεδομένα για να καταγράψετε, να ασκήσετε ή να υποστηρίξετε τα δικαιώματά σας,
4) εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και θέλετε να περιορίσετε την χρήση τους εν όσω διενεργούνται έλεγχοι για να θεμελιωθεί κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι που δίνουμε δικαιολογούν τη συνέχιση της επεξεργασίας των Δεδομένων από εμάς.

Δικαίωμα στη φορητότητα

Μπορείτε να ζητήσετε να εξαχθούν τα Δεδομένα σας σε ένα τρίτο μέρος όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή των Δεδομένων ή όταν τα Δεδομένα σας έχουν συλλεγεί κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Για επεξεργασία που απαιτεί την συγκατάθεσή σας () μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα ελέγχου των Δεδομένων σας μετά το θάνατό σας

Έχετε το δικαίωμα να μας στέλνετε τις οδηγίες σας σχετικά με το τι να κάνουμε με τα Δεδομένα σας μετά το θάνατό σας.

Πώς ασκώ τα δικαιώματά μου;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επιλέγοντας τον σύνδεσμο για την διαχείριση των δεδομένων στην σελίδα πελάτη σας, πηγαίνοντας άμεσα στην σελίδα “Επικοινωνήστε μαζί μας”, ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας στον αριθμό τηλεφώνου που δίνεται στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία σε μια αρχή προστασίας δεδομένων.

Οι προτιμήσεις σας σχετικά με την προώθηση

Σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, μπορείτε να λαμβάνετε προωθητικές και εμπορικές προσφορές που είναι πιθανό να σας ενδιαφέρουν βάσει του προφίλ σας, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται στις Ιστοσελίδες και την Εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων εμπορικών επωνυμιών του Ομίλου SEB, μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS και ειδοποιήσεων αυτόματης προώθησης, και από τους συνεργάτες μας, αναλόγως την περίπτωση.

Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε τέτοια προωθητικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή, μέσω του συνδέσμου απεγγραφής στο μήνυμα ή μέσω των παραμέτρων στο smartphone ή το tablet σας για τις ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης, ή κάνοντας σύνδεση (login) στην σελίδα πελάτη σας.

Ασφάλεια Προσωπικών Πληροφοριών

Θεωρούμε πολύτιμη την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που συλλέγουμε και τηρούμε για εσάς.Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία όλων των πληροφοριών που τηρούμε για εσάς από εσφαλμένη χρήση, παρεμβολή και απώλειες, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.Στη βάση δεδομένων μας δεν καταχωρίζονται τραπεζικά δεδομένα ή στοιχεία που αφορούν τις πιστωτικές σας κάρτες.Η επεξεργασία όλων των τραπεζικών δεδομένων και των στοιχείων πιστωτικών καρτών γίνεται από τον εξωτερικό πάροχο οικονομικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε και όλες οι μεταβιβάσεις ή μεταφορές αυτών των οικονομικών δεδομένων θα γίνεται μόνο με προστασία SSL.

Διαχείριση των Cookies

Κατά τη διάρκεια της χρήσης της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής από εσάς, μπορεί να εγκατασταθούν στη συσκευή σας Cookies, ειδικότερα στον υπολογιστή, το tablet ή το smartphone σας.

Η χρήση Cookies από εμάς υπόκειται στην ρητή, προηγούμενη, ειδική συγκατάθεση, που δίνεται πριν εγκατασταθούν στη συσκευή σας. Αποκτούμε την συμφωνία σας μέσω ενός πεδίου (banner) που περιέχει σαφείς, ρητές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν τα Cookies και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εναντίωσης στην χρήση των Cookies.

Δίνοντας τη συγκατάθεσή σας, συμφωνείτε στη χρήση των Cookies σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε στη χρήση των Cookies, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες στη σελίδα “Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα προαιρετικά Cookies”.

Τι είναι ένα Cookie;

Τα Cookies είναι αρχεία κειμένου ικανά για να σας ταυτοποιήσουν ως πελάτη και να αποθηκεύσουν τις προσωπικές σας προτιμήσεις (για παράδειγμα τις επιλογές σας για τη γλώσσα) και τεχνικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων περιήγησης).

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε διαδικτυακές ετικέτες (web tags), επίσης γνωστές ως “pixel tags” ή “Clear GIF” ή παρόμοια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για ελέγχουμε πώς χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή και για να δούμε ποιες σελίδες της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής επισκέπτεστε.

Επίσης, ενσωματώνουμε στις εφαρμογές μας “Κιτ ανάπτυξης λογισμικού” (“Software Development Kit” – “SDK”) για την εκτέλεση λειτουργιών παρόμοιων με τις λειτουργίες των cookie και των web beacon.Για παράδειγμα, τα SDK συλλέγουν τεχνικές πληροφορίες και πληροφορίες που αφορούν τη χρήση, όπως αναγνωριστικά φορητών συσκευών και τις αλληλεπιδράσεις σας με τις εφαρμογές μας.

Σε τι χρησιμεύουν τα cookie;

Ίσως χρησιμοποιήσουμε cookie για να βοηθηθούμε να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας, να παρέχουμε ορισμένες δυνατότητες και να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με εμάς, το περιεχόμενό μας και τις επικοινωνίες μας.Για παράδειγμα, όταν επικοινωνούμε μαζί σας μέσω email HTML, τα web beacon μας ενημερώνουν για τη δραστηριότητά σας, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο έχετε παραλάβει και ανοίξει το μήνυμα email, έχετε κάνει κλικ σε μια σύνδεση ή έχετε αλληλεπιδράσει με άλλον τρόπο με το περιεχόμενό μας, ενώ αυτές οι πληροφορίες ίσως συνδυαστούν με άλλες πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί νωρίτερα.

Ποια Cookies χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές κατηγορίες Cookies στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή:

Cookies που δεν υπόκεινται στη συγκατάθεσή σας

Τα «απαραίτητα» Cookies σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής. Χρησιμεύουν στην παροχή, ανάπτυξη, συντήρηση, προστασία και βελτίωση των Ιστοσελίδων / Εφαρμογών μας (π.χ. στο να θυμούνται το περιεχόμενο στο καλάθι αγορών σας). Τα Cookies «εξατομίκευσης» δεν είναι απαραίτητα, αλλά διευκολύνουν τη χρήση της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής και παρέχουν πιο φιλική εμπειρία χρήστη (π.χ. διατηρώντας την επιλεγμένη γλώσσα). Μπορείτε να τα διαγράψετε μέσω παραμέτρων στον περιηγητή δικτύου (browser) σας, αλλά δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή σωστά χωρίς αυτά τα Cookies.

Προαιρετικά Cookies

Τα Cookies “Προσαρμογής περιεχομένου” επιτρέπουν την εξατομίκευση της προβολής προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή μας.

Τα Cookies “μέτρησης κοινού” μας επιτρέπουν να αναλύουμε την κίνηση, την απόδοση του προωθητικού μας περιεχομένου, τις τάσεις, τις χρήσεις και να ταυτοποιούμε κάθε δυσλειτουργία της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής και να κατανοήσουμε τις χρήσεις των Ιστοτόπων / Εφαρμογών μας. Αυτό μας βοηθάει να βελτιώσουμε την εμπειρία σας καθώς και τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για το σκοπό αυτό. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=el.

Τα “διαφημιστικά” Cookies επιτρέπουν σε εμάς και στις θυγατρικές μας, στους συνεργάτες ή τρίτους παρόχους όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. το Facebook) να προσφέρουν, να θέσουν στην αγορά και να προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες. Χρησιμοποιούνται για να σας στέλνουμε το κατάλληλο διαφημιστικό υλικό που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά σας, όπως υποδεικνύεται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή μας όταν περιηγείστε στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα Cookies μπορούν επίσης να διευκολύνουν, να διαχειριστούν και να μετρήσουν την απόδοση των διαφημίσεων που εμφανίζονται ή μεταδίδονται από εμάς ή μέσω εμάς. Επιτρέπουν επίσης την οριοθέτηση της διαφήμισης ή την επιλογή των θεατών, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα που προέρχονται από τα Cookies συνδυάζονται με τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που μας δίνετε όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό ή συμμετέχετε σε μια εμπορική συναλλαγή, εάν έχετε αποδεχθεί να λάβετε εξατομικευμένες εμπορικές προσφορές και πληροφορίες . Τα διαφημιστικά Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους συνεργάτες μας ή από τρίτους παρόχους. Εάν αρνηθείτε τα διαφημιστικά Cookies, μόνο μη στοχευμένες διαφημίσεις θα εξακολουθήσουν να εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή μας ή στο Διαδίκτυο.

Τα Cookies “μέσων κοινωνικής δικτύωσης” χρησιμοποιούνται για να μοιραστείτε την άποψή σας σχετικά με την Ιστοσελίδα / την Εφαρμογή μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή για να μοιραστείτε τα περιεχόμενα (π.χ. κουμπιά της εφαρμογής “Κοινοποίηση” ή “Μου αρέσει”) ή για να μπορέσετε να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας από τις “Κοινωνικές Επαφές”. Οι εκδότες μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποθηκεύουν έτσι τα Cookies στη συσκευή σας, για να αποκτούν και να παραλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την χρήση αυτών των υπηρεσιών κοινοποίησης από εσάς.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα προαιρετικά Cookies;

Την πρώτη φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή, ένα πεδίο (banner) σας ενημερώνει για την παρουσία αυτών των Cookies και προσκαλείστε να δηλώσετε τις προτιμήσεις σας.

Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε την εγκατάσταση καθενός από αυτά τα Cookies ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας τον σύνδεσμο σε κάθε σελίδα της Ιστοσελίδας / στο μενού της Εφαρμογής.

Μπορείτε να αρνηθείτε την εγκατάσταση προαιρετικών cookie τρίτων κατασκευαστών μέσω των ρυθμίσεων τοaυ προγράμματος περιήγησής σας. Επίσης, το πρόγραμμα περιήγησής σας ίσως εμποδίζει την εγκατάσταση προαιρετικών cookie τρίτων κατασκευαστών από προεπιλογή.Ωστόσο, δεν εγγυούμαστε την αποτελεσματικότητά αυτών των ρυθμίσεων.Για να διασφαλίσετε ότι θα έχετε πλήρη έλεγχο της διαχείρισης των cookie που αναπτύσσονται στην τοποθεσία / εφαρμογή μας, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τον διαχειριστή cookie.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδια Δικαιοδοσία

1/ Εάν ζείτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών: Οι παρόντες Ο&Π Χρήσης υπόκεινται στο εφαρμοστέο στον τόπο κατοικίας σας δίκαιο. Όλες οι διενέξεις θα αναφέρονται στα αρμόδια δικαστήρια, αν δεν μπορεί να επιτευχθεί αμοιβαίος συμβιβασμός.

2/ Εάν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες: οι νόμοι της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ, ανεξάρτητα από τις αρχές της σύγκρουσης νόμων, θα διέπουν αυτά τους Ο&Π Χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά οποιουδήποτε είδους μπορεί να προκύψει μεταξύ μας.

α) Υποχρεωτική και Δεσμευτική Διαιτησία. Τα μέρη των παρόντων Ο&Π Χρήσης συμφωνούν ότι η οριστική και δεσμευτική διαιτησία σαν ατομική διαδικασία θα είναι το μοναδικό και αποκλειστικό forum και μέσο αποκατάστασης για οποιαδήποτε και κάθε διαφορά και απαίτηση που δεν μπορούν να επιλυθούν ανεπίσημα και σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με ή προκύπτουν από την αγορά που πραγματοποιήσατε, την υπηρεσία μας, την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή ή τους παρόντες Ο&Π Χρήσης. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, κάθε διαφορά ή απαίτηση που σχετίζεται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, δικαιώματα ιδιωτικότητος ή δημοσιότητας, δεν θα επιλύονται με διαιτησία και, αντ’ αυτού, τα μέρη συμφωνούν ότι τέτοια διαφορά θα επιλύεται αποκλειστικά σε κρατικό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο στην κομητεία Essex, New Jersey, και τα μέρη συγκατατίθενται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο αυτών των δικαστηρίων. Τα μέρη στο παρόν αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η Ομοσπονδιακή Πράξη Διαιτησίας και ο ομοσπονδιακός νόμος διαιτησίας θα εφαρμόζονται σε διαιτησίες υπό τους παρόντες Ο&Π Χρήσης (παρά την οποιασδήποτε άλλη διάταξη επιλογής νόμου).

Η υπό τους παρόντες Ο&Π Χρήσης Διαιτησία θα διεξάγεται από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (την “AAA”). Για αγωγές ποσού μικρότερου ή ίσου με $75,000 (εκτός αμοιβής δικηγόρου, εξόδων, και υποτιθέμενης τιμωρητικής αποζημίωσης ή ποινών), θα εφαρμόζονται οι Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της ΑΑΑ. Για αγωγές άνω των $75,000, θα εφαρμόζονται οι Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας της AAA. Οι κανόνες της AAA είναι διαθέσιμοι στο https://www.adr.org.

Κάθε Ειδοποίηση για Διαιτησία θα πρέπει να μας αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
Att: Wendelynne Newton

β) Παραίτηση από Συλλογική Αγωγή: ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΜΕΣΩ ΕΓΕΡΣΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ.
Δεν μπορεί να γίνει προσχώρηση στις διαφορές ή συνεκδίκαση των διαφορών, εκτός αν αυτό συμφωνήθηκε γραπτώς από όλα τα μέρη. Καμία διαιτητική ρύθμιση ή απόφαση δεν θα έχει αποτέλεσμα αποκλεισμού σχετικά με ζητήματα ή απαιτήσεις σε οποιαδήποτε διαφορά με οποιονδήποτε που δεν κατονομάζεται ως μέρος της διαιτησίας
Σε περίπτωση που αυτή η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ θεωρηθεί ανεφάρμοστη, τότε οποιαδήποτε ενδεχόμενη συλλογική αγωγή θα μπορεί να εκδικαστεί μόνο σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας χωρίς ενόρκους και όχι σε διαιτησία.

γ) Αποποίηση Δικαιωμάτων, Συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος για Δίκη με Ενόρκους. Συμφωνώντας στην διαιτησία, τα μέρη αντιλαμβάνονται και συμφωνούν ότι αποποιούνται τα δικαιώματά τους να διατηρούν άλλες διαθέσιμες διαδικασίες επίλυσης διαφορών, όπως την αγωγή στο δικαστήριο ή τις διοικητικές διαδικασίες, για να επιλύουν τις διαφορές τους. Οι κανόνες στην διαιτησία είναι διαφορετικοί. Δεν υπάρχει δικαστής ή ένορκος, και η αναθεώρηση της απόφασης ενός διαιτητή είναι πολύ περιορισμένη. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΜΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΜΕ ΕΝΟΡΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΓΩΓΕΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΣ.